सुन किन्ने भन्दा हेर्ने धेरै भएकाले भिड देखिन्छ : सुन व्यवसायी मिनराज वली