तुलसीपुरको ज्ञानज्योतिको विदाई कार्यक्रमा नृत्य गर्दै, दुर्गा वली